Yönetmelikler

  • Sıralama

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amac...

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen tıp doktorluğu eğitimi ve öğretimi ile ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi lisan...

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsi...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma...

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla haz...

Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek ama...

Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, i...

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup,deniz ticaretini...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, Çanakkale Onsekiz...