Yönetmelikler

  • Sıralama

Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama...

Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığınca verilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kü...

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASBUZEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek a...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıy...

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta...

İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya ve...

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya...

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesinde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış ol...