Yönetmelikler

  • Sıralama

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzen...

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen...

Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup;...

Çağ Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım satım, kiralama, kiraya verme, trampa...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin us...

Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İngilizce hazırlık programına öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düz...

İstinye Üniversitesi Ön Linans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğiİ

Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstinye Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dahil kayıtlı öğrencilerin ön...

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiray...

Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılm...