Yönetmelikler

  • Sıralama

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk...

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyul...

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, destek türlerine, başvuru şartlarına, Destekleme Kurulları ile Komisyonlara, değerlendirme ölçütler...

Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvurusuna ve değerlendirilmesine ili...

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama kurulların...

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bar...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin önlisans, lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan...

Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanm...

Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmı...