Yönetmelikler

  • Sıralama

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcıların...

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kabulüne, kayıt işlemleri...

MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmeli; MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, hazırlanmış olup, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversite...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması ve sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğre...

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği (SHY-ÖLÇÜ)

Bu Yönetmelik; Türk Hava Sahasında ulusal ve uluslararası hava ve yer operasyonları gerçekleştiren tüm işletmeler tarafından kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, havayolu işletmelerini, uçuş mürettebat...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan ve Hazine ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenen birimlerin yükümlülükleri ve sorumluluklarını, Hazine ve Maliye Müfettiş...

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen...

Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırla...