Yönetmelikler

  • Sıralama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esaslarını...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi...

Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen...

İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerin...

Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAÜ-MUFAM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sakarya Üni...

Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; OSTİM Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düz...

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon, denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcıların...

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kabulüne, kayıt işlemleri...