Yönetmelikler

  • Sıralama

İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

Çankaya Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, t...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Recep Tayyip Erdoğan Ünive...

Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türk-Alman Üniversi...

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkar...

Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki araştırma için birden fazla devlet yükseköğretim kurumunun iş birliği ile koordinatör yükseköğretim kur...

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarının yönetimine dair usul ve esaslar ile yetkilendirilen kişilerin bunlara yöne...

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmeleri Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinde kendi faaliyet alanları kapsamında bulunmak suretiyle kurulacak döner ser...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ama...

Hacettepe Üniversite MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış o...