Yönetmelikler

  • Sıralama

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemek amacıyl...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış o...

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi yayın esasları ile yayın kurulunun oluşumu, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayımlanacak eser ve işlenmelerin; seçilmesi, tercüme e...

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek olan; hâkim ve savc...

İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Tekni...

İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla h...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, trampası, arsa veya kat karşılığı in...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazır...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenleme...

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Iğdır Üniversitesi Meyve...