Yönetmelikler

  • Sıralama

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, İzmir Yüksek Teknoloji Ensti...

İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Türkiye Adalet Akademisinin disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, adlî ve idarî yargı h...

Veteriner Biyolojik Numulerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesi, it...

Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Çankaya Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsamaktadır.