Yönetmelikler

  • Sıralama

Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Galatasaray Üniversitesi bünyesin...

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazır...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araş...

Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amac...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla h...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı...

Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usu...

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve mü...