Yönetmelikler

  • Sıralama

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle...

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış o...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazır...

İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Demokrasi Üniversitesi...

Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araş...

Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla ha...

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Osmanl...

Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nadir Toprak Elementler...

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasların...