Yönetmelikler

  • Sıralama

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasların...

Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve...

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hi...

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul...

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri...

Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esa...