Yönetmelikler

  • Sıralama

İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İnön...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlem...

Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hususları düzenlemektir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla her yıl, öğrenci gelirlerinin toplamından %2 oranında kesilecek ka...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanat...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüst...

İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım – satımları, yapım, taşınmaz alım – satım, kiralama, kira...

Antalya Akev Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek...

Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıka...