İnsan Kaynakları

  • Sıralama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ama...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yap...

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; bankaların çağrı merkezlerinin hizmet seviyesinin ölçülmesi ve hizmet kalitesinin belirlenmek amacıyla hazırlanmış olup, bankalar tarafından kullanıcıya sunulan çağrı merkezi hizmetlerine, çağrı merkezi hizmet seviyesinin ölçülmesine v...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatında görev yapan Dev...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik h...

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ticaret Bakanlığı taşra teşki...

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1...