Kurum Yönetmelikleri

  • Sıralama

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine...

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yöetmelik; İletişim Başkanlığında görevli memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla çıkarılmış olup; İletişim Başkanlığında görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; personeli mükemmel hizmete teşvik etmek, moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını sağlamak maksadıyla; takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükâfatı, bröve, şeri...

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Tarım ve Orman Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mem...

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subayların Temin, Seçim ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hukuk branşı kadrolarında istihdam edilecek subayların temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış...

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmetlik; Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Büro Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, müfettiş...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış...

Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 6...

Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Avrupa Birliği Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış o...