Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.12.2012
  • KurumSağlık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar