Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.08.2012
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Yönetmelik; kültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, kültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar