Teknikerin Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

  • 28.01.2021 A*** B***
  • ********* ****** Sarıgöl Belediyesi

Soru

Belediyemizde (01.06.2010 – 04.09.2013 tarihleri arasında) tam zamanı sözleşmeli statüde ve 15.08.2013 tarihinden itibaren kadrolu statüde 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu Harita Teknikeri bulunmaktadır. Bu kişinin 1994-2000 yılları arasında Tapu Sicil Müdürlüğünde de ssk’lı olarak çalışması bulunmaktadır. Bahse konu personelimiz, 02.01.2014 tarihinden günümüze kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir. Söz konusu personelin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine asil müdür olarak atanabilmesi için;

1-Bu Personelin görevde yükselme sınavına girerek 657 sayılı DMK’nun 71 ve 76’ncı maddeleri uyarınca müdür kadrosuna asil olarak atanabilmesi mümkün müdür? Bu Personelin müdür kadrosuna atanabilmesi için en az 4 yıllık fakülte mezunu olması zorunlu mudur yoksa 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olması yeterli midir?

657 Sayılı DMK’nun 68’nci maddesinin (B) bendinin c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görülmesi şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 yıl ilave edilir denildiğinden 10 (on) yıllık süre ile ilgili yasal bir engel bulunmuyor ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atama işlemi yapılabilir mi?

Personelin eğitim durumu müdür kadrosuna atanabilmek için uygun ise müdür kadrosuna atamada süre sınırı nedir ve hangi tarihten itibaren müdür kadrosuna atama yapılabilir?

2-Bu personele belediye başkan yardımcılığı görevi verilebilir mi? Eğer belediye başkan yardımcılığı görevi verilebiliyorsa 6 ay bu görevde kalması sonrasında müdür kadrosuna ataması yapılabilir mi?

3- Bu personelin İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak çalışmaya devam etmesi halinde, 657 sayılı kanunun 175’nci maddesinde belirtilen mali haklardan (vekalet aylığından) yararlanması mümkün müdür?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar