Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.08.2020
  • KurumTürkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Bu yönetmelik; Türkiye Adalet Akademisinin disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları dışında kalan Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurlar ile Türkiye Adalet Akademisindeki eğitim süreleri boyunca hâkim ve savcı adayları hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar