Sözleşmeli Erlikten Ayrılanların Açıktan Atanması Hk.

  • 21.07.2020 A*** K***
  • ********* ****** Hacılar Belediyesi

Soru

Hocam selamlar, 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu gereğince, 7 yılık hizmetini tamamlayarak göre ayrılan bir kişi Belediyemize açıktan atanması hususunda nasıl yol izlemeliyiz? Atama yapabilir miyiz? 

Cevap

6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanununun ek 1. maddesinde; "(1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. .........." hükümleri getirilmiş olup, belediye olarak sözleşmeli erlikten ayrılmış kişileri doğrudan atamanız mümkün olmayıp, yukarıdaki hükümler gereğince sözleşmeli er atanması düşünülen boş kadrolar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından talepte bulunulacaktır.  

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar