Derece ve Kademe İlerlemesi Hk

  • 31.08.2020 A*** ***
  • ********* ****** Gerze Belediyesi

Soru

Saygı değer Hocam; Silahlı Kuvvetlerde astsubay olarak çalışmakta iken istifa ederek belediyemizde zabıta memuru kadrosuna atanmasına onay verilen bir kişini kurumumuza sunduğu hizmet belgesinde göreve başlama tarihi Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna giriş tarihi olan 08.09.2004 tarihinden itibaren ve 9/1 dereceden başlatıldığı görülmektedir. Daha sonra bu şahıs dört yılık lisans eğitimini tamamlayacak, yapılan intibak sonucunda 3. derecenin 1. kademesinde iken 22.07.2020 tarihinde görevini sonlandırmıştır. Birinci sorum; bu şahsın astsubay okulunda geçen iki yıllık eğitim süresinin 657 sayılı DMK’nun 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplanmasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği. İkinci sorum; ilgiliyi silahlı kuvvetlerden istifa ettiği tarihteki derecesi olan 3/1 den başlatıp, yeni görevindeki kademe ve derece terfilerinin eski sınıfından kazandığı derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatıp bu süreyi tamamlayıncaya kadar derece ve kademe ilerlemesi yapamayacak mıyız? Yoksa 657 sayılı kanuna göre atanabileceği derece ve kademeden itibaren yapılacak hesaplamalara göre yükselebileceği dereceden mi başlatmamız gerekir? Üçüncü sorum; Bu kişinin belediyemizde atanacağı zabıt memuru kadrosu 11. dereceli, bu kadroyu ilgilinin kazanılmış hak aylığı derecesine eşit bir dereceye atandıktan sonra yükseltsek olur mu? Yoksa atanmadan evvel mi bu düzeltmeyi yapmalıyız? Teşekkürler.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar