İntibak ve Derece

  • Sıralama

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Özel Sektördeki Hizmetlerinin İntibak ve Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi Hk.

Hocam iyi günler, Kurumumuzda 5510 sayılı Kanuna tabi Ekonomist kadrosunda görev yapmakta olan bir memurumuz sosyal sigortalar kurumunda geçen prim günlerini intibak yaptırarak kademe ve derece ilerlemesinde değerlendirilmesini ve yıllık izin günleri...

Veteriner Hekimin Kadro Derecesinin Yükseltilmesi Hk.

Hocam, Kurumumuzda 6 kadro dereceli 4/1 derece kademeli Veteriner Hekim personelimiz var. Bu kadro derecesini 4'e düşürme talebi nedeniyle; 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde ; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı S...

Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Yükseltilmesi

Hocam; 5 dereceli kadroda, 5/3 derece kademede olan teknik bir personelimizi, 1 yıl sonra 4/1 kademe dereceye düşürebilir miyiz? Yoksa kadro unvan derecesi de 4'e düşürülmesi mi gereklidir? Unvan kadro derecesi 5 ten 4 e düşürülmezse 5/3 ü kademeden...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Memuriyet Dışı Hizmetler

657 Devlet memurları kanununun 64. maddesine göre son 8 yılda disiplin cezası almamış memurlara kademe ilerlemesi yapılır hükmü gereği jandarma uzman çavuşluktan açıktan atama ile 2016 yılında memuriyete geçen bir personel için jandarma da görev yapt...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi

Merhaba Hocam, Belediye'de 2012 ocak ayında memur olarak çalışmaya başladım. Bu tarihe kadar herhangi bir disiplin cezası almadım. Sicil notuna bağlı ek kademe ilerlemesinden hangi tarihten itibaren yararlanabilirim? İyi çalışmalar.

Tekniker Kadro Derecesinin Yükseltilmesi ve Mali Haklarında Değişiklik

Sayın Hocam, Kurumumuz Derece/Kademe 3/2 sinden maaş alan tekniker kadro derecesi 4. derecede idi, Ekim ayı meclisinde kadro derecesini dolu kadro değişikliği yaparak 3. dereceye indireceğiz. Bu işlem sonucunda kadro derecesi 3. dereceye inen teknike...

Fiili Hizmet Süresi Zammının Terfide Değerlendirilmesi

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Askeriyede veya Emniyet teşkilatında çalışıp da fiili hizmet süresi olanlar derece ve kademe ilerlemesinden yararlanır mı?

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Sözleşmeli Statüde Geçirilen Sürelerin Değerlendirilmesi Hk.

Sn Hocam, belediyemizde 6 yıldır memur olarak çalışan personelimiz ayriyetten 3 yılda sözleşmeli olarak çalışmıştır bu sebepten dolayı 8 yılda 1 kademe süresi hesabında değerlendirilir mi?

Kalkınmada Öncelikli Yörede Görev Yapan Uzman Erbaşa Kademe İlerlemesi Verilmesi Hk.

Günaydın hocam, daha önce Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, Belediyemize İtfaiye Eri kadrosuna atanan personelimiz 23 Haziran 2010- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Şemdinli-Hakkari'de 2 yıl, 3 ay görev yapmıştır. 657 sayılı Kanunun 64. madde...

Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Edilememe Uygulaması Hk.

Hocam, "Kadrosuzluk nedeniyle terfi edilemedi" gibi ibareler ne anlama gelmektedir? Derece/Kademe ilerlemesi hususlarında kadrosuzluk derken ne anlamalıyız? Saygılar