İntibak ve Derece

  • Sıralama

Terfi Onayı Hk.

Merhaba hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapılır, denmektedir. Kademe...

Teknisyen ve Teknikerlerin Üst Öğrenim İntibakları Hk.

Teknisyen olarak görev yapmakta olan personel, AÖF iktisat bölümünden mezun olmuştur. Bu personelin üst öğrenim intibakı yapılabilir mi? Tekniker olarak görev yapmakta olan personel, teknik eğitim fakültesi tesisat öğretmenliği mezunu iken makine müh...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Askerlik ile Doğum ve Aylıksız İzin Süreleri Hk.

Merhaba Hocam; 2011 yılında çıkan 6111 sayılı kanun kapsamında 8 yıldan bir kademe alacak kişilerden bu 8 yıl içerisinde askere giden, doğum nedeniyle ücretsiz izinli sayılan, hizmet nedeniyle ücretsiz izin alan personellere de çeşitli nedenlerle ayr...

Uzman Çavuşluktan Geçenlerin Üst Öğrenim İntibakı Hk.

15 ocak 2021 tarihinde belediyemiz personelinin uzman çavuşluktan 657/92.md. göre yeniden atama yapıldığı ilk memuriyet tarihi 09/12/2013 ve derece kademesi 11/2 düz lise mezunu olarak başlamıştır. Bugün itibariyle personelimizin 7/3 derece kademede...

Teknikerin İşçilikte Geçen Süreleri Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tekniker kadrosunda görev yapan memurumuz mevcut durum itibarı ile 5/3...

Tahsildar Kadro Derecesi Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemizde Tahsildar kadrosunda çalışan memur işgal ettiği 5 derecelik tahsildar kadrosunun iptal edilerek 3. dereceli tahsildar kadrosuna ihdas edilmesini talep etmektedir. Bu mümkün müdür ?

Disiplin Cezalı Memura Kademe İlerlemesi Hk.

Hocam, kurumumuz da 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin 8 yıldan 1 kademe ilerlemesi yapılacaktır. Ancak 5 yıl önce ilgili personel görevden uzaklaştırılıp 3 ay sonra göreve iade edildi (657 sk 143. md gereğince) açıkta ki süreler iade e...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesinde Uzman Çavuş Olarak Geçirilen Süreler Hk.

Hocam, 7 yıl 18 gün uzman çavuş olarak görev yapan ve 22.01.2018 tarihinde Belediyemize açıktan atama ile zabıta memuru olarak göreve başlayan personelimizin, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 4. fıkrasında, “Son sekiz yıl içinde her hangi bir disipl...

Lise Mezunu Memurun 2 Dereceye Yükseltilmesi Hk.

Hocam, lise mezunu memur personel 3. derecenin 3. kademesine 3 ay önce yükselmiş ve 3 aydır bu derece ve kademeden maaş almaktadır. 8 yıldan bir kademe ilerlemesi 15/09/2021 tarihinde verilecektir. (Kanunda lise mezunu memurlar için; 3 derecenin 4. k...

Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrosuna Atananların İntibakı ve Bekleme Süreleri Hk.

İyi Günler, 18.05.2009 tarihinde lise bitirmiş personel 02.12.2009 tarihinde TSK'da 11/2 derece-kademede uzman onbaşı olarak göreve başlıyor. Daha sonra 02.12.2010 rütbe terfisi alarak 10/3'e düşüyor. Daha sonra ise 15.01.2016 tarihinde 3. dönem topl...