İntibak ve Derece

  • Sıralama

Avukatlıkta Geçen Sürelerin İntibakta Değerlendirilmesi

Başkanlığımızda Avukat olarak görev yapan personelimizin 2 yıl 11 ay Bağkur hizmeti bulunmaktadır. 5510 sayılı kanuna tabi olduğu için EKEA'nda değerlendirilmemiştir. Ancak, 657 sayılı Yasanın 36/C maddesinde Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin...

Açıktan Atanan Uzman Erbaşın Başlangıç Derece ve Kademesi

Saygılar sayın hocam, Belediyemize açıktan atanan 3269 sayılı Kanun kapsamındaki uzman erbaşın, TSK dan ayrılırken 7/1 derece kademesinde ayrılan personel kurumumuzda 7/1 den mi başlayacak, yoksa yeni atanan memur 11/1 derece ve kademede mi başlatmam...

Görevle İlgili Olmayan Üst Öğrenim ve İntibak Hk.

Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak, 5.Derece Tekniker kadrosunda görev yapan personelin intibak işlemlerinde tereddüt oluşmuştur. İlgili, 19.02.2007 tarihinde liseden, iki yıl öğrenim süreli Bilgisayar Teknolojileri ve Progr...

Disiplin Cezası Almayan Memura Derece Yükselmesi Hk.

25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu kaldırma sırasında, 657'nin 64 ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "disiplin cezası almama" şartı getirilmiştir. İlgili yeni maddeler şu şeki...

Lise Mezunu Memurun 2. Dereceye Yükselmesi Hk.

Selam hocam, Belediyemizde TH sınıfı teknisyen kadrosunda meslek lisesi mezunu personel 657 sayılı Kanunun 37. maddesi gereği, son 8 yıl disiplin cezası almazsa memur kadro derecesi 2. dereceye yükseltilebilir mi? Lise mezunu GİH Sınıfı Veznedar olar...

Muvazzaf Askerlikte ve İşçilikte Geçen Hizmet Süreleri Hk.

Merhaba hocam; 1-) Ekonomist kadrosunda görev yapan bir personelimiz memuriyete atanmadan evvel 8 ay askerliğini ifa etmiş, 2013 de çıkan kanun ile birlikte ekonomist kadrosuna atanmış bu durumda ataması yapılırken askerlik süresini hizmete katmak ge...

Fiili Hizmet Süresi Zammı Hk.

Hocam Merhaba, bir personel uzman jandarma çavuş olarak göreve başlamış, 11 yıl 7 ay çalıştıktan sonra istifa etmiş ve kurumumuza 2013 de açıktan atanmış uzman jandarma çavuş olarak görev yaptığı sürelerde ilgili kanun maddesi gereğince her yıla 3 ay...

Kademe İlerlemesinde Jandarma Astsubay Olarak Geçirilen Süreler Hk.

Hocam; Belediyemize 1 yıl önce açıktan atama yolu ile Jandarma Astsubaylığı bırakmış personeli memur kadrosuna aldık ve bu kişinin 8 yıla 1 kademe hesaplamasında daha önce çalıştığı Jandarma Komutanlığında geçen süreleri hesaplamaya dahil edecek miyi...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Memuriyet Dışı Hizmetler Hk.

Selam hocam; daha önce başka bir kurumda Askeri personel olarak 01.09.1997 tarihinden itibaren görev başlayıp, 15.03.2013 tarihinde kendi isteğiyle memurluktan istifa etmiş. Ancak 657 sayılı D.M.K 92. Maddesi gereğince kurumumuza 03.10.2017 tarihinde...

Aynı Düzey İkinci Öğrenim İçin İntibak Hk.

Belediyemizde başkan yardımcısı kadrosunda çalışan bir kişi lise mezunu olarak memuriyete başlamış olup daha sonra ön lisans ve lisans bitirip intibakları yapılmıştır. Şuan tekrar bir lisans bitirmiş olup 2. defa lisans bitirdiği için intibakında değ...