İntibak ve Derece

  • Sıralama

Görevle İlgili Olmayan Üst Öğrenim Hk.

İyi günler Hocam; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda çalışan personelimiz, Anadolu Üniversitesi 4 yıl süreli İşletme Fakültesi eğitimini tamamlayarak lisans diploması almıştır. Kişi mevcut Tekniker kadrosunda devam etmek istiyor....

Dört Yıllık Lise Mezunlarına İlave Kademe İlerlemesi Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesi (A) Ortak Hükümler bölümünün 6. fıkrasının (b) bendinde, (Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kade...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi Uygulanması Hk.

Hocam, 2011 yılında yayımlanan 8 yıl boyunca disiplin cezası alınmaması halinde bir kademe verilmesi (her 8 yılda bir) konusuyla ilgili olarak; Belediyemizde görev yapan bir memur arkadaşımız en son 2006 yılında taltif almış ve bir kademe eklenmiş, f...

Açıktan Atanan Uzman Erbaşların Ek Göstergeleri Hk.

Sayın hocam, 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 9,15,16 ve 18’nci maddeler eklenmiştir. Buna istinaden; MADDE 15-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16’ ıncı maddesi’nin 1’inci...

Açıktan Atanan Uzman Erbaşların Ek Göstergeleri Hk.

Sayın Hocam,, 05.03.2021 tarihli ve 31414 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7281 Kanun ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa eklenen "Geçici Madde 5 " de belirtildiği üzere yapılacak olan intibak işlemlerini (derece, kademe, gösterge ve emekli kesenek...

Memurun Sözleşmeli Statüde Geçirdiği Sürelerin İntibakı Hk.

İyi günler hocam, sözleşmeli personelin memuriyete atanmasının intibak hesabında raporlu günler düşülür mü? (Raporlu günler ilgili kişinin SGK 4/A hizmet dökümünde prim günü olarak görülmüyor, yani eksik prim var.)

Laborant Kadrosundaki Memur İçin Mesleki Üst Öğrenim Hk.

Belediyemiz Hastane Şube Müdürlüğünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi iki yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Programı önlisans tahsiline göre Sağlık Hizmetleri Sınıfı Laborant kadrosunda görev yapmakta bulunan Memur, 26/01/2021 tarih...

Aynı Düzeydeki İkinci Üst Öğrenim Hk.

Belediyemizde Müdür kadrosunda bulunan memurumuz 2016 yılında önlisans bitirmiş intibakı yapılmış, 2019 yılında lisans bitirmiş intibakı yapılmış. Şu an tekrar 2021 yılında önlisans bitirmiştir. Bu kişiye intibak yapılması gerekir mi? Yapılacaksa eğe...

Jandarma Astsubaylıkta Geçen Sürenin Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınması Hk.

Hocam, 2008 ila 2020 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubayı Belediyemiz memur kadrosuna atanmıştır. Bu personelin 8 yıla bir kademe uygulamasının yapılması hesaplanır iken Jandarma astsubaylıkta geçen süreleri h...

Yüksek Lisans Mezununa Kademe İlerlemesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında 2 yıllık MYO mezunu olan Tekniker kadrosundaki personel, 4 yıllık Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Söz konusu teknikerin bitirdiği üst öğrenim, görevi ile ilgili...