Sendika Yöneticisinin Görevde Yükselme Sınav Kurulunda Görevlendirilmesi

  • 24.10.2019 A*** D***
  • ********* ****** Şarkışla Belediyesi

Soru

İyi çalışmalar. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sınav kurulu ve görevleri MADDE 15 – (1) Mahalli idarece yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri personel işlerinden sorumlu birim temsilcisi olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir. (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar, denilmekte. Buna göreve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev alabilecek Fakülte mezunu bir personel bulunmakta fakat bu personel Memur Sendikalarından birinin yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapmakta, bu personel görevde yükselme sınavı kurulunda görev alabilir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar