632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi22.06.2011
  • KurumDevlet Personel Başkanlığı

Bu Tebliğ; Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulanması amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar