Zabıta Memurluğuna Atanmada Yazılı veya Sözlü Sınav Yapılması Hk.

  • 07.07.2020 O*** ***
  • ********* ****** Bornova Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başka memurluklardan naklen geçiş” konulu 16. Maddesinde “Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” denilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 13/E maddesinde ise “Sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.” denilmektedir. Bu noktada hocam, henüz 35 yaşını aşmamak şartıyla, TSK bünyesinde 7 sene üstü Uzman Çavuş olarak çalışıp usulüne uygun istifa edenlerin, Yönetmeliğin 13/E maddesi gereği “yazılı ve sözlü sınav” yapmadan zabıta memuru yapamıyor muyuz? Saygılarımla…

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar