Sözleşmeli Personele Müdür Vekilliği Görevi Verilmesi Hk.

  • 24.12.2020 O*** Y***
  • ********* ****** Yerköy Belediyesi

Soru

İyi Günler; Kurumumuzda, Bakanlık müfettişleri tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan denetleme ile ilgili olarak tarafımıza ulaştırılan raporda, atamalarla ilgili kurumumuza bağlı müdürlüklerimizde yapılan vekil müdür atamalarında Lise ve Ortaokul mezunu personellerimizin bulunması nedeniyle usul hatalarının bulunduğu tespit edilmiş olup, kurumumuza tenkit verilerek yapılan bu usul hatalarının düzeltilmesi istenmiştir. Söz konusu rapor ile usul hatalarının bulunduğu belirtilen, müdürlük atamalarının yapıldığı dönemlerde, kadromuzdaki personel yetersizliği nedeniyle bu müdürlüklere Lise ve ortaöğretim mezunu olan personellerimiz içerisinden müdür ve vekil müdür atamaları mecburen yapılmıştır. Ayrıca İl Özel İdaresi ve bazı belediyelerle yapmış olduğumuz görüşmelerde personel yetersizliği nedeniyle sözleşmeli personellerin müdür olarak vekâleten atanmalarında sorun olmadığı ve halen bu şekilde görevlendirmelere devam ettiklerini belirtmişlerdir. Yapmış olduğumuz bu araştırmalar neticesinde, kurumumuzda kadrolu mühendisimizin bulunmaması nedeniyle, Fen İşleri Müdürlüğümüze kurumumuzda sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan bir inşaat mühendisini vekâleten atamasını yaparak görevlendirmiş bulunmaktayız. Yukarıda gerekçelerini belirtmiş olduğumuz nedenlerden ötürü yapılan bu müdürlük ve vekâlet atamalarındaki söz konusu usul hatalarını düzeltmek istiyoruz lakin, kurumumuzda eğitim durumu müdürlüklerimize vekâleten de olsa görevlendirilmesi yapılabilecek 657 sayılı kanuna tabi memur eksikliğinin halen devam ediyor olması nedeniyle istenilen şekillerde yapılmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Bahse konu bu usul hatasının düzeltilmesi için, eğitim şartları uyan kadrolu personel eksikliğimizin devam ediyor olması nedeniyle, kurumumuzda sözleşmeli personel olarak çalışan İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve İşletme Lisans mezunu olan personellerimizin ilgili müdürlüklere müdür, vekil veya tedviren atanmaları mümkün müdür? Konu ile ilgili olarak usul hatalarının giderilmesi adına, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması gereken işlemler hakkında tarafınızdan görüş talep etmekteyiz. İlgili talebimizi inceleyerek, bilgi vermenizi rica ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar