Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği ile Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Sayın Hocam; Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerinin maaşlarına ilave olarak ek ödeme vermekteyiz. Ek ödeme haricinde; Aile Yardımı-Çocuk Yardımı-AGİ-Sosyal Denge Tazminatı gibi ödemelerden hangileri yasaldır?

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Hesabı

İyi günler hocam. 5393 sayılı kanun 49. maddesi gereği sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşmesi fesih olan personelin tazminat hesabı aylık brüt maaş mı yoksa, aylık net ücretten mi hesaplama yapılıp ilgiliye ödenecektir?

İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi Lisans Bölümü Mezununun Ekonomist Olarak İstihdamı Hk.

Sayın hocam; İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi Lisans mezunu bir kişinin sözleşmeli ekonomist olarak çalışması uygun mudur? İlgili mevzuatta ekonomist kadrosu şartları olarak; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, ik...

Mühendis Kadrosu İhdası ve Sözleşmeli Ekonomist İstihdamı Hk.

İyi günler hocam, belediyemiz norm kadrosunda teknik hizmetlerde 8 çeşitli branşlarda kadro olup 2 mühendis kadrosu mevcuttur. 1 mühendis kadrosu dolu (inşaat mühendisi) 1 kadro boştur. Kurum olarak harita mühendisi ve bilgisayar mühendisi almayı düş...

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenilemeye Gelmemesi Hk.

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanuna tabii olarak 2019 yılında sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelimiz sözleşmesinin 2020 yılında yenilenmeyeceğine ilişkin beledeyemizce bir bildirim yapılmamasına rağmen 02.01.2020 tarihinden bugüne kadar...

Ek Ödemede Hizmet Süresi Hesabı

Hocam, Sözleşmeli personel Belediyede şirket personeli olarak çalışmıştır. Çalıştığı süre ek ödeme yıl hesabına eklenir mi?

Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışmakta olan mühendis ve teknikerlere ödenebilecek en az tutar ne olmalıdır? Maaş hesaplamalarında Hazine Ve Maliye Bakanlığının genelgesindeki mühendis ve teknikerlerin kadro derecesindeki 657 sayılı devlet memurları...

Eğitmen İstihdamı

Başkanlığımıza sözleşmeli personel olabilmek için başvuran kişi iki yıllık İşletme ve muhasebe bölümü mezunudur. Eğitmen kadrosuna sözleşmeli olarak alınabilir mi? Eğitmen dışında bir kadroda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir mi?

Sözleşmeli Eğitmen İstihdamı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda; "Madde 15- (değişik 22/11/2010-2010/1169) esaslara sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir (4) sayılı cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşm...

İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye Mezunlarının Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

İyi günler hocam, işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye mezunu olan birini kurumumuz da sözleşmeli olarak çalıştırabilir miyiz? çalıştırılırsa norm kadro da hangi münhal kadroya karşılık sözleşmeli alabiliriz? Alacağımız kişiyi muhasebeci kadrosund...