Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukata Vekalet Ücreti Ödenmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemizde kısmi zamanlı bir adet sözleşmeli Avukat çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı Avukatın belediyemize ait takip ettiği davaların kazanılması sonucunda davalıdan alınan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ücretlerinin Beledi...

Sözleşmeli Personel Alımında İlan Yapılması Hk.

Sözleşmeli personel alımında ilana çıkma zorunlu mu, başkan kişiyi çağırıp işe başlatabilir mi?

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi Hk.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan spor tesislerine işlevsellik kazandırmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyeye verilen spor ile ilgili hizmetleri yürütmek maksadıyla belediyemiz bünyesinde Spor İşleri Müdürlüğü ihdas edilmiş ancak herhangi bir...

İşletme Fakültesi Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

Hocam, İşletme Fakültesi mezunu olan ilk kez işe alınacak alınacak birinini 5393 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırabilir miyiz? Çalıştırabilirsek hangi kadro unvanıyla olabilir? Eğitmen kadrosu u...

Sözleşmeli Teknik Personel İstihdamı Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemize sözleşmeli teknik personel almak istiyoruz. Hangi aşamaları yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar.

Taşeron İşçilikte Geçen Süreler ve Yıllık İzin Hesabı Hk.

Belediye Başkanlığımızda 15/02/2014 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak (restoratör) halen görev yapmakta olup, sözleşmeli olmadan önce 25/01/2010-14/02/2014 tarihleri arasında belediyemizde personel çalıştırılması dair hizmet alımı ile yine...

Sözleşmeli Personel Sendika Üyeliği Hk.

Hocam iyi günler. 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel memur sendikasına üye olabilir mi?

Ekonometri Bölümü Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

Belediyemizde norm kadro cetvelinde ekonomist kadrosu mevcuttur. % 100 sermayesi Belediyemize ait İMBELSAN şirket müdürünü norm kadro cetvelindeki ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli çalıştırabilir miyiz? Fakat şirket müdürü ekonometri lisans mez...

Programcı ve Çözümleyici Kadrolarında Sözleşmeli Personel İstihdamı Hk.

İyi günler Hocam. Belediyemizde boş bulunan programcı veya çözümleyici kadrosuna; İşletme veya iktisat 4 yıllık fakülte mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığından bilgisayar programcılığı belgesini alan kişiyi sözleşmeli personel olarak hangisine almamız g...

Sözleşmeli Personel Alımında İlan ve Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk.

1- Belediyemizde istihdam edilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi gereğince tam zamanlı bir adet inşaat teknikeri almak istiyoruz. Alacağımız inşaat teknikeri ile ilgili yapılacak olan ilan metni İşkur mu yoksa Bakanlık Sitesinden mi y...