Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Programcı Kadrosunda Sözleşmeli İstihdamında Aranacak Şartlar Hk.

Belediyelerde 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin "Tam zamanlı Sözleşme" yapılmak suretiyle Programcı kadrosunda çalıştırılacak personellerden, Yüksel okul -Bilgisayar Teknolojileri ve programcılığı mezu...

Sözleşmeli Olarak Ekonomist Çalıştırma Şartları

Merhaba hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden sözleşmeli olarak ekonomist kadrosunda çalıştırılmak istenen bir personelin taşıması gereken şartlar (mezuniyet vb.) nelerdir? İşletme Fakültesi mezunu bir kişi ekonomist kadrosundan sözleşmeli o...

Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğine Göre Vekalet ve Eğitmen ve Ekonomist Kadrolarına Sözleşmeli Alınması

Sayın hocam, 02/07/2020 tarihinde yayımlanan Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince;  Soru 1) Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna; Anadolu Üniver...

Evlilik Sebebiyle Ayrılacak Sözleşmeli Personelin İş Sonu Tazminatı Hk.

Belediyemizde 8 derece Mühendis kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 01/04/2017 tarihinde işe başlayan inşaat mühendisi 31/12/2017 tarihinde sözleşmesi sona erdiğinden hizmete gerek duy...

Sözleşmeli Personel İstihdamında Meclis Kararı Hk.

Norm kadro yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle temmuz ayı meclisinde kadro değişikliğimizi mecliste görüşeceğiz. Başkanlık makamı yeni kadroda boş teknik kadroların tamamında sözleşmeli personel istihdam edilmesi için meclis kararı olmak isti...

Sözleşmenin Askıya Alınması Hk.

Sayın hocam; Belediyemizde görev yapmakta olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personel hakkında 4483 Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince, Kaymakamlık makamınca soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, ilgili sözleşmeli personel hakkında “Gö...

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin Yıllık İzin Süresi

Kurumumuzda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı çalıştırılan personel, yıllık izin süresini yarım mı kullanacaktır?

Hizmet Alımı Yoluyla Teknik Eleman Temini Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde yaklaşık 3,5 yıldır fen memuru bulunmamaktadır. Şimdiye kadar İlçe Belediyesi fen işleri personeli ile işlerimizi gördük. Şimdi ise Başkanımız hizmet alımı ile serbest çalışan teknik bir personel ile sözleşme yap...

Sözleşmeli Personelin Veznedar Olarak Görevlendirilmesi Hk.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfında İstatistikçi kadrosunda çalıştırılan memur, şu anda ülkemizin içerisinde bulunduğu mücbir sebepten dolayı memur açığı nedeni ile veznedar olarak çalıştırılmak istenilmektedir. Bu yönd...

Yürütmeyi Durdurma Kararı Alan Sözleşmelinin İşe Başlatılması ve Mali Hakları Ödenmesi Hk.

Sözleşmesi uzatılmayan sözleşmeli çalışanın idareye karşı açmış olduğu davada Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu durum işe iade niteliğinde değerlendirilmeli midir? Kendisine yeni iş sözleşmesi yapılmasına gerek var mıdır yoksa esk...