Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Yıllık İzin Hesabı Hk.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca istihdam edilen personelimizin tip sözleşmelerinin 12.Maddesinde - ."................ Belediyesinde; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kuruml...

Sözleşmeli Personelin Evlilik Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Alması Hk.

Sözleşmeli olarak belediyemizde çalışmakta olan personel evlenip ayrılması durumunda iş sonu tazminatı hak eder mi?

Sözleşmeli Personele Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

Destek hizmetleri müdürlüğüne bağlı bir sözleşmeli personel özel kalem müdürlüğünde gerçekleştirme görevlisi olabilir mi? Teşekkürler.

Sözleşmeli Personellere Memur Maaş Zammının Uygulanması Hk.

Sayın hocam hayırlı günler. Belediye Başkanlığında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan personele Devlet memurlarına temmuz ayında uygulanan artışlar uygulanacak mı? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Teşekkür ediyorum.

Sözleşmeli Personelin Müdür Kadrosuna Vekaleti Hk.

Sayın hocam iyi çalışmalar. 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesine istinaden tam zamanlı çalışan mühendis müdürlük kadrosuna vekâletten bakabilir mi?

Kimya Bölümü Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdam Edileceği Kadro Hk.

Merhaba, iki sorum olacak. 1- Teknik lise kimya bölümü mezunu sözleşmeli personel istihdamı yapılabilir mi? 2- Belediyede kadrolu olarak çalışmakta olan işçiler başka kurumlara ve belediyelere istifa etmeden geçiş-tayin-nakil yapabilir mi?

İşe İade Edilen Sözleşmeli Personel Hk.

Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi kapsamında 14.05.2016 tarihinde Eğitmen olarak işe başlatılan sözleşmeli personel 31.12.2016 tarihine kadar görev yapmıştır. İlgili personelin KHK kapsamında OHAL bürosu tarafından yapılan güvenl...

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Hk.

İyi günler. 16/07/2013 tarihi itibariyle sözleşmeli memur(eğitmen) olarak göreve başlayıp, halen mezkur görevine devam eden lisans mezunu (4 yıllık fakülte) personelimiz, “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları” kapsamında hangi tarihte (maaş dönemi)...

Personel Giderleri Oranı ve Sözleşmeli Personel Alımında İzin Hk.

Daha önce bütçe oranının yeterli olmaması münasebetiyle bakanlık izni ile alınmış olan sözleşmeli personelin emekli olması durumunda yerine tekrar sözleşmeli personel alınırken bakanlık iznine gerek var mı? Teşekkür eder saygılar sunarım

Sözleşmeli Personel Yıllık İzinlerinin Devri Hk.

Merhaba hocam. 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin cari yılda kullanmadığı yıllık iz...