Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı İstihdamında Aranacak Şartlar Hk.

Belediyemizde sözleşmeli çalıştırılmak üzere Çözümleyici veya Programcı çalıştırmak için herhangi 4 yıllık fakülte mezunu ve MEB onaylı en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek koşuluyla çalıştırmak mümkün müdür? 07.05.2014 tarih 28993 sayılı...

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi

İyi günler, birim müdürü yıllık izne ayrıldığında ya da raporlu olduğunda o birimdeki sözleşmeli personel böyle durumlarda vekaleten müdür yerine görevlendirilebilir mi? iyi çalışmalar dilerim. 

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

İyi çalışmalar 2016 yılında 657 SDMK.na 6663 sayılı Kanunun 10.maddesi ile Ek madde 43 eklenmiş ve yapılan düzenlemede kadın memra çocuğu ilkokul çağına gelene kadar bakabilmeleri için yarı zamanlı çalışma düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile kadın mem...

Bilgisayar Bölümü Mezunu

Meslek lisesi bilgisayar mezunu bir arkadaşı belediyemizde sözleşmeli olarak işe başlatmak istiyoruz. Belediyemiz belde belediyesi olup 2300 nüfusa sahiptir. Bu arkadaşımızı sözleşmeli olarak işe başlatabilir miyiz? Başlatabilirsek hangi hizmet sınıf...

Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Feshi

31.12.2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan personellerden sözleşmesini yenilememek istediğimiz personeller mevcuttur. Hukuki bir sorunla karşılaşmamak adına uygulanması gereken prosedür nedir?

Sözleşmelilerde İstirahat Raporu Süresi Hk.

İyi günler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine tabi sözleşmeli personeller de memur gibi yılda 40 gün rapor kullanma hakkına sahipmidir. Eğer almış olduğu rapor yılda 40 günü geçerse Sağlık İl Müdürlüklerinden tasdiklenmesi gerekir mi?

Sözleşmeli Personel Ek Ödemesinde Rapor Kesintisi Hk.

Sözleşmeli personellerin raporları 7 günü geçtiğinde memurlardaki gibi sözleşme ek ödemesinden para kesintisi yapılabilir mi?

Sözleşmeli Personelin Vekaleten Görevlendirilmesi

Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi fen işleri müdürü olarak, eğitmeninde destek hizmetleri ve kültür müdürlüğüne müdür olarak vekil tayin edilmiş. Ancak söz konusu vekil müdürlerde vekalet ücretini istiyorlar vekalet ücreti ödeme yapabilir miy...

Sözleşmenin Feshi

1 yıllık süre ile sözleşmeleri yenilenen personelin 31 aralık 2019 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olup, bu kişinin 4 yıldır çalışma süresi göze alınarak, sözleşmenin bitmesine ne kadar süre kala kendisine çalışmak istemediğimizi tebliğ etmeliy...

Doğum Sebebiyle Sözleşmenin Feshi Hk.

Sayın hocam, Belediyemizde sözleşmeli mimar olarak çalışan personel doğum yapmış ve doğum sonrası bir yıl ücretsiz izin kullanmak istemiştir. Bilindiği gibi sözleşmeli personellerin sözleşme süreleri 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Bu personelim...