Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Yıllık İzin Hakkı

Sayın Hocam, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel İlk defa sözleşme yapmasına mütakip Örneğin:01.01.2021 yılında ilk defa sözleşme yaparak göreve başlamıştır. 2021 yılı içerisinde izin kullanabilir mi? Kullanır ise hangi ay hak etmiş olur?

Sözleşmeli Personelin İstifası Hk.

Merhaba, Belediyemizde 2016 yılından itibaren Sözleşmeli Memur (ekonomist) olarak görev yapmakta olan personelimiz vardır. Personelimiz başka bir Belediyenin daimi işçi kadrosuna başvuruda bulunacaktır. Bununla ilgili olarak, Soru :1 Sözleşmeli Perso...

İşletme Mezunu Sözleşmeli İstihdamı Hk.

Belediye Başkanlığımızda Şirket personeli olarak çalışan personelimiz İşletme Lisans mezunu olarak çalışmaktadır. İşletme mezunu personelimizi belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edebilir miyiz?

Refakat İzni Süresi Hk.

Hocam kolay gelsin. Kurumumuzda görev yapan Sözleşmeli Memura 2020 yılı içerisinde çocuğunun bakımı için kurul raporu ile 3 ay refakat izni verdik. Personel 28.05.2021 tarihinde kurul raporu ile çocuğunun bakımı için 3 ay daha refakat izni almıştır....

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi Hk.

Hocam; Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli personel alınmak istenilmektedir. Bu personeli birim müdürlüğüne vekaleten görevlendirebilir miyiz? Birim ile alakalı evraklara imza atma yetkisi var mıdır? Ayrıca, s...

Sözleşmeli Personelin İşe İadesi Hk.

Sözleşmeli personel tarafından, Viranşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 14.05.2016-31.12.2016 tarihleri arasında psikolojik danışman ve rehber pozisyonunda çalışan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle 2017 yılı için sö...

Vefat Eden Sözleşmeli Personele Ödenen Peşin Ücret Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personel 17.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. memurlar gibi sözleşmeli personellerde maaşı peşin aldıkları için yapılan ödeme talep edilir mi?

Mahkeme Kararıyla İade Edilen Sözleşmeli Personelin İzin Hakkı

İyi çalışmalar, 2019 yılında 31 Aralıkta sözleşmesi sona eren personelin 2020 yılı için sözleşmesi yenilenmemiştir. Daha sonrasında personel ise iade ve özlük haklarının geri verilmesi yönünde olan mahkeme kararıyla ise geri dönmüş ve 2021 yılında gö...

Sözleşmeli Personelin İşe İadesi Hk.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışan kişinin 31/12/2018 tarihinde iş akdi feshedildikten sonra 25/01/2019 tarihinde Tekirdağ 1. İdare Mahkemesine dava açmıştır. İdare Mahkemesi ''davanın red...

Sözleşmeli Personelin Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi Hk.

İyi günler hocam, Mali Hizmetler Müdürü vefat ettiğinden dolayı Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Yetkilisi olarak uzun süredir mühendis personeli görevlendirdik. BU arada kurumumuza tam zamanlı sözleşmeli ekonomist aldık ve mali hizmetler müdürlü...