Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi03.01.1990
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı okutulacak parasız yatılı ve burslu öğrencilerle ilgili yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar