Devlet Memuruna Savunması Alınmadan Memurluktan Çıkarma Cezası Verilip Verilemeyeceği

  • Mevzuat Tarihi30.05.2017
  • KurumDanıştay

Devlet memurluğundan çıkarma cezası teklif edilen kamu personelinin, disiplin kurulunca sözlü savunması alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunup bulunmadığı hakkında…

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar