Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi30.10.2005
  • KurumGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı memurlarının, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilmelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; yurt dışı eğitime gönderilecek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunlara bağlı taşra teşkilatlarında görevli memurlar hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar