Zabıta Atanmada Yaş Haddi

  • 02.09.2019 E*** Y***
  • ********* ****** Bayrampaşa Belediyesi

Soru

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi iken 7 yıllık görev süresini tamamlayıp istifa eden Uzman Erbaşlardan bazıları kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 92. maddesi gereği ve 06.06.2000 tarihinde 24071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak İstihdam Edilen Uzman erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğe istinaden Açıktan zabıta kadrosuna atanma talepleri bulunmaktadır. İlgili kişilerin 11.04.2007 tarihinde 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16. Maddesinde “Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” ifadesine istinaden değerlendirilme sürecinde 30 yaşına mı yoksa 35 yaşına mı tabi olduğu konusunda tereddüt yaşanmaktadır. Konu ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar