2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi04.07.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile getirilen düzenlemeleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar