Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.09.1999
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar