Müdür Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı Ödenmesinin Şartları Hk.

  • 05.06.2020 C*** Y***
  • ********* ****** Merzifon Belediyesi

Soru

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak memur kadrosunda görev yapmakta olan bir memur personelimiz, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, 22.07.1979 tarihinde ilk defa açıktan atanma ile Sivri ilçesi Çevriştaş Köyünde İmam-Hatip olarak göreve başlamış, bu görevinden 03.12.1979 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Daha sonra; 21.07.1981 tarihinde tekrar açıktan atanma ile Samsun merkez Başalan Köyünde İmam-Hatip olarak göreve başlamış, bu görevini sürdürmekte iken, kamu idaresi içi naklen tayin işlemi ile 19.03.1984 tarihinde Ceylanpınar vaizi olarak Vaiz unvanı ile göreve devam etmiş, 01.12.1984 tarihinde askerlik hizmeti sebebi ile aylıksız izine ayrılmış, 09.08.1985 tarihinde ise askerlik hizmeti sonunda görev yapmış olduğu Ceylanpınar’da Vaiz unvanı ile yürütmüş olduğu görevine tekrar başlamış, bu görevi sürdürmekte iken 01.05.1991 tarihinde ise Müstafi sayılarak görevden ayrılmış bulunmaktadır. 01.05.1991 tarihinden, 27.07.2005 tarihine kadar 14 yıl 2 ay 26 gün süre ile herhangi bir memuriyet görevinde bulunmamış olup, 28.07.2005 tarihinde ise tekrar açıktan atanma ile Merzifon Belediye’sinde G.İ.H. sınıfında Memur kadrosunda göreve başlamış bulunmaktadır. İlahiyat Fakültesi mezunu olan adı geçen personelimiz, bu tarihten itibaren Merzifon Belediyesinde Memur kadrosundaki görevini sürdürmekte iken, 01.07.2019 tarihinde Belediyemizde münhal durumda bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne müdür vekili olarak görevlendirilmiş, halen bu görevi vekalet yolu ile yürütmekte olup, 5 inci dereceli kadroda 2 nci derecenin 6 ncı kademesinden maaş almaktadır. Merzifon Belediyesinde G.İ.H. sınıfında memur kadrosunda görev yapan ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte olan bu personelimize, vekalet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda tereddüte düşülmüş olduğundan; bu konudaki görüşlerinizi bildirmenizi arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar