Lise Mezunu Memurun Kazanılmış Aylık Derecesinin 2. Dereceye Yükseltilmesi Hk.

  • 17.02.2020 T*** ***
  • ********* ****** Erzin Belediyesi

Soru

İyi çalışmalar, 657 sayılı kanunun 37. Maddesi Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:(5) Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 – KHK-243/2 md.) Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir denilmektedir. Bu maddeye istinaden 3/4 üne gelmiş olan lise mezunu personellerimizi 2. dereceye yükselttik fakat 2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 şeklinde kademe ilerlemesi yapacak mıyız? Yoksa 2. derece olarak mı kalacaklar?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar