Sözleşmeli Personele Arazi Tazminatı Ödenmesi Hk.

  • 16.03.2021 *** B***
  • ********* ****** İnönü Belediyesi

Soru

05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı Cetvel (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. maddesine göre, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi hükümlerine göre çalışan mühendis ve teknikerlerin, belediye hizmet binası dışında yapılan arazi görevi, iskan uygunluk yer tespitleri, ihale işlerde kontrollük, arazi ölçümleri gibi tüm arazi çalışmaları için özel hizmet tazminatı alır mı? Özel hizmet tazminatı alınması durumunda 2021 mali yılı için günlük tazminat bedeli nedir? Bu tazminatın alınması hangi şartlara ve uygulama esaslara bağlıdır? Tazminat ödemesi yılın hangi dönemlerinde nasıl ödenir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar