İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.06.2013
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; İçişleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma ve yeterlik sınavları, yetiştirilme, uzmanlığa atanma ve çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İçişleri Uzmanları ile İçişleri Uzman Yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar