Özel Kalem Müdürlüğüne Vekaleten Atama

  • 08.07.2020 E*** Y***
  • ********* ****** Bayrampaşa Belediyesi

Soru

Merhabalar; 

Muhtelif Memur ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarında toplam 5 yıla yakın çalışan kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesine istinaden vekalaten Özel Kalem Müdürü olarak görev yapması uygun mudur?

Yeni değişiklikle görevde yükselme ve unvan değişikliğinin 7. maddesinin 2. numaralı bendinde (5 inci madde birinci fıkra (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan görevlerde) bahsedilen sürenin dikkate alınması gerekli midir?

Bu özelliklere sahip kişi Özel Kalem Müdürlüğüne vekaleten bakabilir mi? 

(Kişi kurumda toplamda 12 yıl çalışmıştır.)

Cevap

Özel Kalem Müdürlüğü kadroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre, Devlet memuru şartlarını taşımaları kaydıyla memuriyet süresi, sınav, görevde yükselme sınavı dahil başka herhangi bir şarta tabi olmadan atanılabilecek kadrolardır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara yapılacak atamalarda GSY uygulanmaz.

Dolayısıyla, Devlet memuru olan herkes, özel kalem müdürü kadrolarına vekaleten görevlendirilebilir. Esasen, memurların tamamı tüm Müdürlük kadrolarına vekaleten görevlendirilebilir. Sadece, asilde aranan şartları taşımamaları halinde vekalet aylığı alamazlar.

Belirtilen bu sebepler nedeniyle, Özel Kalem Müdürlüğüne vekaleten tüm memurlar görevlendirilebilir ve atanmada Kanunun anılan maddesine göre herhangi bir şart aranmadığından, tüm memurlar Özel Kalem Müdürlüğü özelinde asilde aranan şartları taşıyor durumdadır. Bundan dolayı da, aynı zamanda vekalet aylığı da alabilir. 

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar