Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.11.1986
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar