Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

  • Mevzuat Tarihi11.10.2007
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, değişiklik ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar