Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.03.2017
  • KurumKarayolları Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yapan memurların görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve 8 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar