Diğer

  • Sıralama

Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

Bu Yönetmelik; sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey, tazeleme eğitimleri ve diğer eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmeleri ile bu kapsamda yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı K...

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma...

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin ruhsatlandırılması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amac...

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve man...

Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-Devlet)

Bu Yönetmelik; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda belirtilen devlet hava araçlarını tanımlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2920 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hava araçlarını k...

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemek amacıyl...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış o...

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği (SHY-ÖLÇÜ)

Bu Yönetmelik; Türk Hava Sahasında ulusal ve uluslararası hava ve yer operasyonları gerçekleştiren tüm işletmeler tarafından kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, havayolu işletmelerini, uçuş mürettebat...

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup,deniz ticaretini...