Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi20.06.2011
  • KurumTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar