Norm Fazlası Kadroların İptali Hk.

  • 05.12.2018 M*** B***
  • ********* ****** Alpullu Belediyesi

Soru

Belediyemiz Belde Belediyesi olup Norm kadroda D-2 grubunda yer almaktadır. Belediyemiz Norm Kadrosu 2007 yılında oluşturulurken İdari Personel Grubunda 8 personel verilmiş ancak 11 adet dolu kadro olduğundan bu kadrolardan emekli olan personelin kadroları iptal edilmediğinden halen norm kadroda gözükmektedir. Son Değişiklik ile (10 Nisan 2014) İdari Personel Grubu Kadro sayımız 6 Adet olmuştur. Şuan itibariyle; İdari Personel Gurubunda 5 adet dolu kadromuz; [Memur (2 Adet), Ambar memuru (1 Adet), Şoför (1 Adet), Daktilograf (1 Adet)] 6 adet boş kadromuz [Tahsildar (2 Adet), Daktilograf (1 Adet), Şoför(1 Adet), Memur(2 Adet)] bulunmaktadır. Boş dolu toplamda 11 adet kadromuz bulunmakta 5 adet kadromuz norm fazlasıdır. Memur Kadrosu ve Daktilograf Kadrosundaki çalışanlarımız dilekçe vererek VHKİ kadrosuna atanma talebinde bulunmuşlardır. Norm fazlası kadroları meclis kararı ile iptal etmeden boş bulunan Memur kadrosunu iptal edip, VHKİ Kadrosu ihdas ederek şartları tutan memur veya Daktilograf kadrosundaki personeli bu kadroya atamamızda bir sakınca olup olmadığı, (Memur Kadrosundaki çalışan Fakülte Mezunu, toplam hizmeti 34 yıldır. Daktilograf Kadrosunda çalışan 2 yıllık Yüksekokul Mezunu toplam hizmeti 33 yıldır. Atamada kriter aranır mı, Başkanın yetkisinde midir?) Daha sonrada boş kalan Memur kadrosu da iptal edilerek VHKİ Kadrosu ihdas edilerek Daktilograf Kadrosunda çalışan atama yapılabilir mi? Atama yapıldıktan sonra yukarıda sayılan norm fazlası kadroların meclis kararı ile iptal edilerek kadro sayımızın altıya düşürülmesinin gerekli olup olmadığı, yine yardımcı hizmetler personeli norm kadrosunda 1 adet personel verilmiş olup şuan Temizlik Hizmetlerinde 2 adet ve Odacı kadrosunda 1 Memur toplam 3 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin emekli olduklarında norm kadro fazlası olan kadroların iptal edilmesinin gerekli olup olmadığının bilgisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Saygılarımızla.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar