Norm Kadro İşlemleri

  • Sıralama

İş Güvenliği Uzmanı Hk.

Belediyemizde açıktan atama ile memur kadrosuna atanan fakat iş güvenliğinden sorumlu olan ve tek iş olarak bu görevi bulunan (iş güvenliği diplomalı ve B sertifikalı) personel için; 1-Memur maaşından başka herhangi bir ek ödeme yapmamız gerekir mi?...

Avukat Kadrolarının İptali Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ihtiyaç fazlası iki adet Avukat kadrosunun iptal edilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda detaylı bir bilginin verilmesi hususunu; bilgi ve gereğini arz ederim. 

Norm Kadroda Sınıflar Arası Aktarma Hk.

Norm kadroda GİHS'dan THS'na kadro aktarmamız mümkün müdür? Mümkünse sınırlama nedir? Bu değişiklik için meclis kararı yeterli midir? İzin alınması gerekli midir? Yapılacak değişikli ile ilgili nereye bildirimde bulunulması gerekmektedir?

Kadro Derece Değişikliği Hk.

Kolay gelsin, belediye bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi 2 adet arkeolog olup, kadro derece olarak biri 3. dereceden 2/2 si olarak bir tanesi de 1. dereceden 3/3 olarak görev yapmaktadır. Norm kadroda bir tane 1 derece olduğundan 3. derecede bulunan...

Avukat İstihdamı Hk.

Selamlar hocam. Belediyemizin norm kadro Memur çizelgesinde A.H. Sınıfı Avukat kadrosu bulunmaktadır. An itibarıyla kısmı zamanlı olarak Avukat çalışmaktadır. Belediyede Avukatın çalışma koşulları nasıl olmalıdır? Tam zamanlı olarak çalıştırma yapabi...

Müdürlükler Bünyesinde Birim Kurulması Hk.

Merhaba hocam. Belediyemizin çeşitli müdürlükleri bünyesinde görülen lüzum üzerine yeni birimlerin kurulması hasıl olmuştur. Bu çerçevede müdürlük bünyesinde (örneğin imar ve şehircilik müdürlüğü- yapı kontrol birimi) birim kurulması için Belediye Ba...

Belediye Birimlerinin Belirlenmesi Hk.

Hocam, Belediye Meclis kararlarına göre ve norm kadro standartlarına göre belediyemizce tüm müdürlük ve şefliklerimiz kurulmuştur. Fakat birimlerin işleyişini hızlandırmak, iş yükünü hafifletmek amacıyla belediye başkanı oluru ile memurluk veya birim...

Hizmet Sınıfları Arası Kadro Aktarımı Hk.

Merhabalar, norm kadroda bulunan sağlık hizmetleri sınıfından teknik hizmetler sınıfına aktarım yapmak istiyoruz. Bunun için belli bir limit var mıdır yoksa istediğimiz kadar boş kadroyu aktarabilir miyiz? Norm kadro cetvelinde C-9 sınıfındayız.

Belediyelerde Büro Personeli Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İyi günler hocam Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların dört sayılı cetvelinde belirtilen Büro Personeli veya Destek Personeli ünvanlarını Belediyemiz Norm Kadrosunda Değişiklik yaparak Sözleşmeli Memur statüsünde çalıştırma şansımız...

Yeni Müdürlük Kurulması Hk.

İyi çalışmalar, norm kadroda C-10 sınıfı belediyeyiz. Kadromuzda 23 müdürlük var. Yeni bir müdürlük daha kurmak istiyoruz fakat boş kadromuz yok. Bunun için genelge ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birleştirerek...