Norm Kadro İşlemleri

  • Sıralama

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması

Hocam kolay gelsin son çıkan norm kadro yönetmeliğine göre belediye başkanlığımızın zorunlu olarak iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü kurması gerekmektedir. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü yönetmeliği çıkmadan müdürlüğün kurulması he...

Çevre Mühendisi Çalıştırma Zorunluluğu

17.04.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren norm kadro değişikliğinde 20000-50000 nüfus aralığında olan belediyelere 1 adet çevre mühendisi çalıştırma veya çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunda açıklanan Çevre Müh...

Çevre Mühendisi Çalıştırma Zorunluluğu

İlçemiz 2100 nüfusa sahip yeni yayınlanan norm kadro yönetmeliğine göre çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? Aynı zamanda kurumumuzda sözleşmeli personel olarak çalışan çevre teknikerinin aynı zamanda çevre mühendisi diploması bulunmakta...

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Kurulması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz 21.000 nüfuslu C-6 grubunda belediyedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurabilir miyiz? Kurulur ise nasıl bir yol izlemeliyiz?

Dolu Kadroda Derece Değişikliği Hk.

Hocam kolay gelsin, Kurumumuzda kazanılmış hak derece ve kademesi 6/1 olan ve 5'inci dereceli Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan personel, hususi pasaport almak istiyor. Malumunuz üzerine 1-2-3 dereceli kadroda olmadığı için alamıyor. Bu personelin...

Kadro Aktarımı Hk.

İyi çalışmalar belediyemizde boş bulunan yardımcı hizmetler ile sağlık hizmetleri kadroları idari kadroya aktarılabilir mi?

İş Güvenliği Uzmanı Hk.

Belediyemizde açıktan atama ile memur kadrosuna atanan fakat iş güvenliğinden sorumlu olan ve tek iş olarak bu görevi bulunan (iş güvenliği diplomalı ve B sertifikalı) personel için; 1-Memur maaşından başka herhangi bir ek ödeme yapmamız gerekir mi?...

Avukat Kadrolarının İptali Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ihtiyaç fazlası iki adet Avukat kadrosunun iptal edilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda detaylı bir bilginin verilmesi hususunu; bilgi ve gereğini arz ederim. 

Norm Kadroda Sınıflar Arası Aktarma Hk.

Norm kadroda GİHS'dan THS'na kadro aktarmamız mümkün müdür? Mümkünse sınırlama nedir? Bu değişiklik için meclis kararı yeterli midir? İzin alınması gerekli midir? Yapılacak değişikli ile ilgili nereye bildirimde bulunulması gerekmektedir?

Kadro Derece Değişikliği Hk.

Kolay gelsin, belediye bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi 2 adet arkeolog olup, kadro derece olarak biri 3. dereceden 2/2 si olarak bir tanesi de 1. dereceden 3/3 olarak görev yapmaktadır. Norm kadroda bir tane 1 derece olduğundan 3. derecede bulunan...