Norm Kadro İşlemleri

  • Sıralama

Yeni Müdürlük Kurulması Hk.

İyi çalışmalar, norm kadroda C-10 sınıfı belediyeyiz. Kadromuzda 23 müdürlük var. Yeni bir müdürlük daha kurmak istiyoruz fakat boş kadromuz yok. Bunun için genelge ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birleştirerek...

Norm Kadroda Sınıflar Arası Aktarma Hk.

Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 9. maddesince 2007 yılında mevcut 18 YHS kadrosunun %50 sini THS ve SHS na aktarma yapmış idik. Zaman içerisinde ise YHS kadromuz artarak 25'e ulaşmıştır. Daha önce 9 YHS kadrosunu aktardığımızdan 3...

Özel Kalem Müdürlüğü Kurulması Hk.

Belediyede Özel Kalem Müdürlüğü açılması için herhangi nüfus kriteri ya da özellik gerektiren bir durum var mıdır? Meclis kararı ile açılabilir mi? İyi çalışmalar diler saygılar sunarım.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kurulması Hk.

Mali Hizmetler Müdürlüğü olan bir ilçe belediyesinde Strateji Geliştirme Müdürlüğünün de kurulmasının önünde yasal bir engel var mı?

Memur Kadro Derecelerinin Belirlenmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemiz norm kadroda D-2 grubundadır. Belediye mevcut memur kadro cetvelinde kadro derecelerinde değişikliğe gitmek istiyoruz. Kadro ihdasında hangi kadrolara 1 derecelik kadro verebiliriz? Örneğin, şu anda mevcut 3 derecelik...

Norm Kadro Grubu Hk.

İlçemiz Sakarya Kaynarca İlçe Belediyesi 24.140 resmi nüfuslu C-5 Grubu bir belediyedir. İlçemizin gruplandırması yapıldığında OSB (organize sanayi bölgesi) yoktu, şimdi ise iki adet OSB kuruldu, OSB'nin bir tanesi faaliyete başladı diğeri inşaat çal...

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Kurulması Hk.

Merhaba, Belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü açılmasının şartları var mıdır? Norm kadro da boş olan bir müdürlük ile değiştirilebilir mi meclis kararı ile? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Huzurevinin Bakanlığa Devri ve Müdürlüğün Durumu Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemize bağlı olarak 1973 yılında faaliyet göstermeye başlamış ve 2017 yılında yeni yerine taşınarak burada hizmet vermeye devam eden Huzurevi Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan personel hariç tüm taşınır, taşınmaz ve sakinleri...

Operatör Kadrosuna Atama Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde vasıfsız işçi kadrosundaki arkadaşların 2 tanesinin operatörlük belgeleri var. Bunları operatör kadrosuna geçirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdiden teşekkür ederim.

İç Denetçi Kadrosu İhdası Hk.

Belediyemiz büyük şehir ilçe belediyesi olup norm kadro C-11 grubundadır. İç denetçi kadrosu ihdas edebilir miyiz?