Norm Kadro İşlemleri

  • Sıralama

Operatör Kadrosuna Atama Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde vasıfsız işçi kadrosundaki arkadaşların 2 tanesinin operatörlük belgeleri var. Bunları operatör kadrosuna geçirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdiden teşekkür ederim.

İç Denetçi Kadrosu İhdası Hk.

Belediyemiz büyük şehir ilçe belediyesi olup norm kadro C-11 grubundadır. İç denetçi kadrosu ihdas edebilir miyiz?

Gruplar Arası Kadro Aktarımı Hk.

Belediyemiz norm kadro cetvelinde (D-5)'te yer almaktadır. Teknik Personel ise 11 kişidir ve doludur. Mahalli idareler kadro yönetmeliğinin 9. Madde 3. bendinde yer alan hükme göre ihtiyaca göre idari ve sağlık personel gruplarından meclis kararı ile...

Zabıta Müdürü Kadrosu İhdası

Hocam, belediyemiz D4 grubuna ait bir belediyedir. Zabıta Müdürü kadrosu ihdas edebilir miyiz?

Kadro Derecesi Yükseltilmesinde Meclisin Yetkisi Hk.

Hocam; Kurumumuzda 6 dereceli 4/1 derece/ kademede veteriner hekim var. Unvan derecesi olan 6 dereceyi Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında belediye meclisince (4) dereceye indiri...

Şube Müdürü Kadrosu

Sayın Hocam, bilindiği gibi, norm kadro yönetmeliğinde Şube Müdürü kadrosu bulunmaktadır. (Teknik ve Diğer Müdürlükler kısmında) Belediyemizde norm kadroya uygun olarak oluşturulmuş ancak faal olmayan bazı müdürlükleri iptal edip yerine, grupta belir...

İtfaiye Çavuşu Kadro Derecesi

Sayın Hocam, Ön Lisans Mezunu İtfaiye Çavuşunun maaşa esas derece/kademesi 1/4 ü, bu personelin kadro derecesi 1'e yükseltilebilir mi?

Müdürlük Kurulması Hk.

Belediyemizde Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi Bilgi Sistem Merkezi birimini bağımsız bir müdürlük olarak kurabilir miyiz? Kurarsak ünvanı hangi müdürlük adı altında kurulabilir? İyi çalışmalar.

İşçi Kadrolarında Değişiklik Yapılması

Kolay gelsin Hocam. Belediyemiz Norm kadroya göre 19 Adet kadrolu işçiden oluşmakta olup bunların 7 tanesi Meclisçe Şoför olarak belirlenmiştir. Bu 7 Şoför kadrosundan 6 tanesi dolu olup 1 tanesi boştur. Belediyemizde E ehliyetine sahip 20 yıldır Tem...

Kadro Derecesinin Yükseltilmesi

Kurumumuz bünyesinde 6. dereceli Veteriner Hekim kadro unvanında müktesebi 4/2 derece/kademede olan personelimizin, kadro unvan derecesini 3. dereceye indirebilir miyiz? Prosedür ne olmalıdır? Memurların son 8 yılda siciline bakılarak 1 kademe verilm...