İtfaiye Personeline Nakdi Yemek Yardımı

  • 08.10.2019 C*** Y***
  • ********* ****** Merzifon Belediyesi

Soru

İyi günler hocam; Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, belediye şirketine bağlı personele ayni olarak yemek verilmekte idi. 15 Ocak 2019 tarih ve 30656 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin (Sıra No : 1) 4.maddenin 2 nci bendinde “Yemek yiyen personellerden 2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.” hükmü gereğince yemek yiyen memur ve sözleşmeli personellerden yemek kesintisi yapılmakta idi. Ancak; 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren personellere yemek verilme uygulamasına son verilmiş bulunmaktadır. Bu durumda, 657 Sayılı Kanuna tabi olarak İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellere de yemek verilememektedir. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3. maddesinde "Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir. " hükmü yer almaktadır. 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye Yönetmeliği’nin onuncu bölümünün "Yemek" başlıklı 37. maddesinde, "1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır. hükmü yer aldığından, buna göre; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan memur personeller 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde görev yaptıklarından, bu durumda bu personellere ayni olarak yemek verilemediğinden, sadece bu konumda çalışan İtfaiye personellerine nakdi olarak yemek bedeli verilip verilemeyeceği, verilmesi durumunda ise ne miktarda bir ödeme yapılması gerektiği ile bu miktarın itfaiye memur personellerin maaşlarına ilave edilerek mi? Ödenmesi gerektiği durumunda tereddüte düşüldüğünden, bu konu hakkında bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar