Sayıştay'a Alınacak Yönetim Mensuplarının Yeterlik ve Yarışma Sınavı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.08.1986
  • KurumSayıştay

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 ve 50.maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup,Sayıştay Başkanlığındaki boş yönetim kadrolarına memur olarak atanacakların girişlerinde yeterlik ve yarışma sınavlarının düzenlenmesi, sınavların duyurulması, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri, sınav konularının saptanması, sınavların değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı ile sınava ilişkin diğer hususlar, Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmetler ile bunların tabi olacakları esaslar hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar