Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.05.2011
  • KurumTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Değişik ibare:RG-19/6/2020-31160) merkez teşkilatında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar