Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.09.2013
  • KurumMilli Savunma Bakanlığı

Bu Yönetmelik; millî savunma uzman yardımcılığı ile millî savunma uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, millî savunma uzman yardımcıları ile millî savunma uzmanlarının çalışma usul ve esasları ile görev, hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar