Devlet Memuriyetine Girmek İsteyenlerin Adli Sicil Kayıtları

  • Mevzuat Tarihi30.12.2005
  • KurumMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci alt bendinde sayılan suçlardan mahkûm olan kimselerin cezalarının infazı tamamlandığında adli sicil kayıtları silinse bile, bu bilgiler arşiv kaydına alınacağından ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları, memuriyete girmek veya tekrar dönmek isteyenlerin arşiv bilgilerine ulaşabileceğinden, yapılacak müracaatlarda devlet memurluğuna alınıp alınmama hususunun hangi idare tarafından değerlendirilmesi gerektiği.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar