Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Deneme Süresinde İstifa Eden Askeri Personelin Ataması

Bu görüş; deneme süresinde istifa eden astsubay/subayın belediye kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Lise mezunu Bilgisayar İşletmeninin Şefliğe Vekalet Edip Edemeyeceği

Bu görüş; bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan lise mezunu personelin şef vekili olarak görev yapıp yapamayacağı ile vekalet aylığı alıp alamayacağına ilişkindir.

Yüksekokul Sekreterinin Belediyelerde Hangi Unvana Denk Olduğu

Bu Görüş; yüksekokul sekreteri olarak görev yapan personelin belediyede hangi unvana denk olduğu ve müdürlük kadrosuna naklen atanıp atanamayacağı hususuna ilişkindir.

Memur ve VHKİ Kadrolarına 657 Sayılı Kanunun 68/B Maddesine Göre Atama Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Görüş; 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Uygulanması bakımından 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre memur ve VHKİ kadrolarına atama yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

İşçi Statüsünde İstihdam Edilen Personelin Şoför Unvanlı Memur Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; işçi statüsünde istihdam edilen personelin şoför unvanlı memur kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Emekli Olan Müfettişin Yeniden Müfettişliğe Atanıp Atanamayacağı

Bu Görüş; müfettiş olarak görev yapan ve müdür olarak emekliye ayrıldığı belirtilen personelin, belediyede müfettiş olarak açıktan atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Öğretmen Kadrosunda Görev Yapanların Sınavsız Eğitmen Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; öğretmen kadrosunda görev yapan ve hizmet süresi 10 yılın üzerinde olan bir memurun sınavsız eğitmen kadrosuna atanması halinde, öğretmenlikte geçen hizmet süresinin alt hizmet süresinden sayılıp sayılmayacağına ilişkindir.

Diğer Kadrolardan Müfettiş Kadrolarına Atama Yapılamayacağı

Bu görüş; 20 yıl memuriyet hizmeti bulunan ve işletme fakültesi mezunu bir kişinin, naklen veya açıktan müfettiş kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Önlisans Mezunlarının Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; Zabıta Müdürü kadrosuna önlisans mezunlarının atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunda En Az 6 Ay Çalışanların Sınavsız Şef Kadrosuna Atanması

Bu görüş; Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay çalışanların sınavsız şef kadrosuna atanmasına ilişkindir.