Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

İhdas Edilmemiş Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Görüş; daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

Daire Başkanı Kadrosuna Atanmada İşçilik Hizmetlerinin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Bu Görüş, Büyükşehir Belediyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetlerinin d...

Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atanma

Bu Görüş, norm kadroda yer alan belediye başkan yardımcısı kadrosunun memur kadrosu olması sebebiyle 657 sayılı kanuna tabi memur kadrolarında görev yapanların belediye başkan yardımcısı görevine atanabileceği ve bu takdirin belediye başkanında oldu...

Belediye Başkan Yardımcısının Müdür Kadrosuna Atanması

Bu Görüş, belediye de 7 ay görev yapmış belediye başkan yardımcısı şef kadrosunda iken müdür kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkindir.

İstifa Eden Uzman Jandarmanın Belediyede Boş Bulunan Memur Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa ederek görevinden ayrılan Uzman Jandarma'nın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Uzman Erbaşın İstifası Sonrası Memuriyete Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa eden Uzman Erbaş'ın belediyede boş bulunan memur veya zabıta memuru kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama Yapılmasının Şartları

Bu Görüş, iki yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans yükseköğretimini tamamlayan personelin zabıta müdürü kadrosuna geçmesinin mevzuata uygun olup olmadığına ilişkindir.

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Memur Unvanında Atanan İnşaat Teknolojisi Mezununun Tekniker Kadfrosuna Nasıl Atanabileceği

Bu Görüş; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ilk defa memur unvanında atanan İnşaat Teknolojisi mezunu personelin sınava tabi olmaksızın tekniker kadrosuna atanıp atanamayacığı hakkındadır.

Müdür Kadrosunda Görev Yapmakta İken Mühendis Kadrosuna Naklen Atanan Personelin Yeniden Müdür Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Bu Görüş; müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.