Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Memur Unvanında Atanan İnşaat Teknolojisi Mezununun Tekniker Kadfrosuna Nasıl Atanabileceği

Bu Görüş; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ilk defa memur unvanında atanan İnşaat Teknolojisi mezunu personelin sınava tabi olmaksızın tekniker kadrosuna atanıp atanamayacığı hakkındadır.

Müdür Kadrosunda Görev Yapmakta İken Mühendis Kadrosuna Naklen Atanan Personelin Yeniden Müdür Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Bu Görüş; müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Zabıta Görevde Yükselme Sınavında Yedek Kazananların Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkındadır.

Boşalan Zabıta Komiseri Kadrosuna Görevde Yükselme Sınavında Yedek Kazananın Atanması

Bu görüş; Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkındadır.

Başka Belediyede İken Görevde Yükselme Sınavına Girip Kazanan Zabıtanın Durumu

Bu görüş; başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkındadır.

Özel Kalem Müdürünün Zabıta Müdürü Olarak Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Daire Başkanı Atama Usulü Hk.

Daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresinin ne olacağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı görüşü.

Daire Başkanları Hakkında 68/B Maddesi Atama Süreleri

Bu görüş, daire başkanı kadrosuna atama yapılmasında, atama yapılacak daire başkanlığı kadrosu için aranacak hizmet süresinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinin birinci fıkrasının mı yoksa söz konusu maddeye 703 sayılı Ka...

Aylıktan Kesme Cezası Alan Daire Başkanı ve Üstü Kadrolardakilerin Görevden Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolun...