Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Daire Başkanı Atama Usulü Hk.

Daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresinin ne olacağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı görüşü.

Daire Başkanları Hakkında 68/B Maddesi Atama Süreleri

Bu görüş, daire başkanı kadrosuna atama yapılmasında, atama yapılacak daire başkanlığı kadrosu için aranacak hizmet süresinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinin birinci fıkrasının mı yoksa söz konusu maddeye 703 sayılı Ka...

Aylıktan Kesme Cezası Alan Daire Başkanı ve Üstü Kadrolardakilerin Görevden Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolun...

Adli Para Cezasının Memuriyete Engel Olup Olmadığı

Adli para cezasının memuriyete engel olup olmadığı hakkında...

Adi Malul Olarak Emekli Olan Memurun Yeniden Atanıp Atanamayacağı

Milli Savunma Bakanlığı emrinde Devlet memuru olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin Devlet memuriyetine atanıp atanamayacağı hakkında…

Üniversite ile İlişiği Kesilen Araştırma Görevlisinin Memur Olarak Atanması

Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında...

Memur Olarak Atanmak İçin Uzman Çavuş Olarak Çalışılacak Süre

Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken 7 yıllık hizmet süresi dolmadan 31/12/2010 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini fesheden personelin memur olarak atanıp atanmayacağı hakkında...

Adi Malul Olarak Emekli Olan Askeri Personelin Devlet Memuru Olarak Atanıp Atanamayacağı

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde uzman jandarma olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hakkında...

Üniversite Genel Sekreter Kadrosuna Vekaleten Eden Daire Başkanının Makam Tazminatı Hakkı

Üniversitede daire başkanı kadrosunda bulunan ve genel sekreter kadrosuna vekaleten atanarak bu görevi yürüten personele, vekaleten yürütülen genel sekreter kadrosu için makam tazminatının ödenip ödenemeyeceği hakkında...