Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

İstifa Eden Uzman Jandarmanın Belediyede Boş Bulunan Memur Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa ederek görevinden ayrılan Uzman Jandarma'nın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Uzman Erbaşın İstifası Sonrası Memuriyete Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa eden Uzman Erbaş'ın belediyede boş bulunan memur veya zabıta memuru kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama Yapılmasının Şartları

Bu Görüş, iki yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans yükseköğretimini tamamlayan personelin zabıta müdürü kadrosuna geçmesinin mevzuata uygun olup olmadığına ilişkindir.

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Memur Unvanında Atanan İnşaat Teknolojisi Mezununun Tekniker Kadfrosuna Nasıl Atanabileceği

Bu Görüş; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ilk defa memur unvanında atanan İnşaat Teknolojisi mezunu personelin sınava tabi olmaksızın tekniker kadrosuna atanıp atanamayacığı hakkındadır.

Müdür Kadrosunda Görev Yapmakta İken Mühendis Kadrosuna Naklen Atanan Personelin Yeniden Müdür Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Bu Görüş; müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Zabıta Görevde Yükselme Sınavında Yedek Kazananların Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkındadır.

Boşalan Zabıta Komiseri Kadrosuna Görevde Yükselme Sınavında Yedek Kazananın Atanması

Bu görüş; Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkındadır.

Başka Belediyede İken Görevde Yükselme Sınavına Girip Kazanan Zabıtanın Durumu

Bu görüş; başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkındadır.

Özel Kalem Müdürünün Zabıta Müdürü Olarak Atanıp Atanamayacağı

Bu görüş; Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.