Görüşler

  • Sıralama

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İşletme mezunlarının ekonomist kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

Bu Görüş; sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındadır.

Görevden Ayrılan Kamu Görevlilerinin İhtiyari Arabuluculuk Yapıp Yapamayacağı

Bu görüş; belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağına ilişkindir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü Birimlerinin Yetki Dağılımı

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili belediye birimleri arasında (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Zabıta Müdürlüğü) yetki dağılımının nasıl yapılması gerektiğine ilişkindir.

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı Çerçevesinde Maaşlardan İcra Kesintilerinin Yapılıp Yapılmayacağı

Covid-19 kapsamında getirilen önlemler çerçevesinde; kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılı...

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

Bu görüş, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin, bahsi geçen ida...

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.