Görüşler

  • Sıralama

İhdas Edilmemiş Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Görüş; daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

Maden Mühendisinin Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağı

Bu Görüş; tam zamanlı sözleşmeli mühendisin (maden mühendisi) kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususuna ilişkindir.

Sözleşmeli Personelin Atama ve Ücretini Belirleme Yetkisi

Bu Görüş, özleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hususuna ilişkindir.

Mevcut Sözleşmeli Personelin Sözleşmelerinin Yenilenmesinde Personel Gider Oranı

Bu Görüş; mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Ücretli Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan avukat, hukuk müşaviri ve hukuk birimi amirine yapılan vekalet ücret ödemelerinin; Sayıştay tarafından verilen kararlar uyarınca vekalet ücreti matrahı ve maaş gelir vergisi matrahıy...

Vekaleten Atanan Memurların Hangi Şartlarda Vekalet Aylığı Alabilecekleri

Bu Görüş, zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen memurun vekalet aylığı alıp alamayacağıyla ilişkilidir.

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Daire Başkanı Kadrosuna Atanmada İşçilik Hizmetlerinin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Bu Görüş, Büyükşehir Belediyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetlerinin d...

Uluslararası İlişkiler ve İşletme Mezunu Olanların Hangi Unvanlarda Sözleşmeli Çalıştırılabileceği

Bu Görüş; üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceğine ilişkindir.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atanma

Bu Görüş, norm kadroda yer alan belediye başkan yardımcısı kadrosunun memur kadrosu olması sebebiyle 657 sayılı kanuna tabi memur kadrolarında görev yapanların belediye başkan yardımcısı görevine atanabileceği ve bu takdirin belediye başkanında oldu...