Görüşler

  • Sıralama

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İşletme mezunlarının ekonomist kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

İstifa Eden Uzman Jandarmanın Belediyede Boş Bulunan Memur Kadrosuna Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa ederek görevinden ayrılan Uzman Jandarma'nın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkındadır.

Uzman Erbaşın İstifası Sonrası Memuriyete Atanması

Bu Görüş; kendi isteğiyle istifa eden Uzman Erbaş'ın belediyede boş bulunan memur veya zabıta memuru kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

Bu Görüş; sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındadır.

Genelge Öncesi İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Atanması

Bu Görüş, 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler dikkate alınarak atanmasının mevzuata uygun olup olmadığ...

Görevden Ayrılan Kamu Görevlilerinin İhtiyari Arabuluculuk Yapıp Yapamayacağı

Bu görüş; belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağına ilişkindir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü Birimlerinin Yetki Dağılımı

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili belediye birimleri arasında (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Zabıta Müdürlüğü) yetki dağılımının nasıl yapılması gerektiğine ilişkindir.

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.