Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 157)

  • Mevzuat Tarihi27.06.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenmiş olup; 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I sayılı Cetvel İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamlarını; II sayılı Cetvel Özel Hizmet Tazminatını; III sayılı Cetvel ise Diğer Tazminatları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar