Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Güncellenmesi Hk.

  • 23.11.2021 O*** B***
  • ********* ****** Orhangazi Belediyesi

Soru

Sayın Hocam, Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" gereği olarak güncellenmesi konusunda tereddütte düşülmüştür. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde ; “Kamu idareleri, disiplin kurullarını ve disiplin amirleri hakkındaki yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulların yeniden oluşturulması ve disiplin amirlerinin yönetmeliklerle yeniden belirlenmesine kadar, mevcut kurullar ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam eder.” hükümleri getirilmiştir. Belirlenen altı aylık süre 30.10.2021 tarihinde dolmuş olup Bakanlıklarca henüz taslak hazırlanmamıştır. Bu duruma göre Disiplin Amirleri Yönetmeliğini güncelleme veya söz konusu Yönetmelik yayımlanıncaya kadar eski Yönetmeliği uygulamaya devam etme hususunda görüşlerinizi arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar